Optimering

Ny indsigt, styrket produktion, mindre spild og variation med smarte sensor systemer

Teknologi

Avancerede mark modeller gør det muligt at forudsige behov for vanding variabelt ud over hele din afgrøde

ibrugtagning

Melding om fyldningsgrad i skraldespande, siloer, saltbeholdere  

 

Få både styrket jeres produktions økonomi og bæredygtighed ved at udnytte resoourcerne optimalt


Få fuldt overblik over dine produktionvilkår, ressourceforbrug og effekt.

Hos Croptimate hjælper vi dig i hele processen.

·         Udvælge og teste de mest lovende teknolgiske løsninger

·         Opnå størst muligt gevinst af din investering

·         Få tryghed for funktionalitet, robusthed og effekt (holder løsning og leverandør hvad de lover)

·         Får et sikkert investeringsgrundlag med business case baseret på bevist effekt

·         Valg/indkøb af løsning med blik for de kritiske elementer/risiko.

·         Installation af løsningen i praksis, så vi sikrer at du kan høste værdi med det samme

·         Hjælp til erfaringsopsamling og tilpasnings af løsninger til dine behov

·         Service/udskiftning og opskallering i brug .


woman in black long sleeve shirt and black pants standing on green grass field during daytime
Vi støtter dig i:

Forretnings udvikling og
digital transformation 

IoT sensorer koblet ind i forretningen giver dig bedre produktionsoverblik. Det giver sparet tid og bedre beslutninger.

Planlægning – implementering – drift

Vi er unikke ved at vi både mestre de tekniske og forretningsmæssige processer med IoT
Vi gør sensorløsningerne operationelle i din forretning!

Effektanalyse 

Vi laver gerne en foranalyse  af effektpotentialet ved at gå i gang med sensor overvågning 

implementering

Vi står for alt det praktiske med installation og oplæring i brugen af sensor systemerne 

drifts optimering

  

System Integration

  

Croptimate ApS

Kløvereng 17
Trørød
2950 Vedbæk
CVR: 39500388

Telefon +45 24 44 74 67 
email: info@croptimate.com

selective focus of green plants