Overvåg vandingsbehov centralt og sæt ind der hvor det behøves
Forstå dine afgrødes behov for kunstvanding, styrk din produktionseffektiviteten og udbyttet For meget vand i jorden […]