Overvågning af vand, salt og temperatur i mange dybder samtidig.
Landskabspleje på et oplyst grundlag
Landbrugsløsninger til måling af jordfugtighed i rodzonen
Forstå dine afgrødes behov for kunstvanding, styrk din produktionseffektiviteten og udbyttet For meget vand i jorden […]