Croptimate tilbyder trådløs overvågning af vandindholdet i rodzonen , sensorerne kan nedgraves fuldt, så de ikke generer brugerne af golfbanen.