Landbrug

Posted Posted in målgrupper

Landbrugsløsninger til måling af jordfugtighed i rodzonen

Gartnerier

Posted Posted in række2

Ved konstant måling af jordfugtigheden, får du optimal beslutningskraft og kan drage nytte af kun at tilføre den nødvendige mængde […]

Smart cities

Posted Posted in række2

Overvåg vandingsbehov centralt og sæt ind der hvor det behøves

Landbrug

Posted Posted in målgrupper

Forstå dine afgrødes behov for kunstvanding, styrk din produktionseffektiviteten og udbyttet For meget vand i jorden vil udvaske næringsstofferne. For […]