Bestil satellitbaseret overvågning af dine marker og opdag problemerne hurtigt og tag en pålidelig beslutning

30 kr. om måneden pr. hektar.

Gratis opsætning og gratis afprøvning på en af jeres marker – Ring på 26831170 for nærmere aftale.
Opsætning til afprøvning tager maks en dag.

REFARMO

 

Få uddelegeret overvågningen til satellitter og algoritmer. Så kommer du i besidelse af detaljerede oplysninger om marker og spare rigtig meget tid.

Med Field Scout løsningen fra østrigske Refarmo, får du et detaljeret overblik over variationen på dine marker.

Billeder fra det europæiske rumforsknings agentur behandles automatisk og stilles til rådighed for dig.

 

 

 

Soil Moisture Analytics — REFARMOVurdering af afgrødeskader

Vandlogningsdetektering og vurdering af udbytteskader

Variationsdetektering

Variation i jordfugtigheden på hele marken

Produktivitets zoner

Nær infrarødt kort 

 

 

Rafarmo løsningen anvender radar og optiske satellit data frit stillet til rådighed af det EU betalte Sat. program Copernicus.

Dataene stilles gratis til rådighed for at styrke landene i den europæiske union i konkurrencen med Kina og USA.

Derfor den billige pris på 30. kr. eks. moms. pr. hektar. der dækker opsætning og drift af løsningen til dig

 

Satellitterne kommer hen over din mark hver anden – tredje dag hvorefter du kan se målingerne.

 

Denne løsninger ikke kalibreret og viser derfor kun variation.

Den store avancerede markmodels løsning

Hvis du allerede nu ved du har behov for præcise anvisninger på vandingsbehov og forudsigelse af behovet de næste dage

har Refarmo en større løsning, hvor der opbygges en digital model af din mark.

Først installeres en jordstation ude på din mark , der hele tiden føder data ind til Refarmo om jordfugtighed i flere dybder, temperaturer og regnmængde.

Den bruges til optræningen og efter 2 til 6 måneder er mark modellen fuldt optrænet og jordstationen kan tages ned og flyttes til den næste mark eller kunde.

Med en optrænet model kan du få at vide hvor hvert 10 gange 10 meter felt i din mark skal vandes i morgen og i overmorgen for at fastholde optimalt vandindhold i din afgrødes rodzone.

Disse data kan stilles til rådighed tilpasses bredden af vandings bomme f.eks. 18 meter.

Data fra Refarmo kan integreres med vandingsanlæg så vandingen tilpasses automatisk efter behov.

Her ses denne meget avancerede løsning tilpasset en dansk kålproducent