Croptimate har stor erfaring i IoT system integration – at få gjort de indsamlede data operationelt anvendelige i den organisation der skal drage nytte af dem.

Overvågning af vand indhold i jorden ved bybeplantning

Overvågning af saltindhold i rodzonen ved beplantninger eller i jordsøjlen ved overvågning af saltvandsindtrængning ved.

Overvågning af jordens evne til at håndtere oversvømmelser – ved at overvåge grundvandsspejlet i de øverste meter.