Liste over insekter Trapview kan sætte op til at detekterer med: Delta og Funnel fælderne

Frugtskrældvikler                 Adoxophyes orana
Agerugle                                  Agrotis segetum
Ferskenmøl                             Anarsia linatella
Frugttræ Sommervikler       Archips podana
Gammaugle                            Autographa gamma
Blommevikler                        Cydia funebrana
Ferskenvikler                         Grapholitha Molesta
Æblevikler                              Cydia pomonella
Chokoladebrun
frugtbladsvikler                    Pandemis heparana
Kålmøl                                    Plutella xylostella